Syarat-Syarat Pendaftaran Akta Notaris Untuk Badan Hukum:

  • Menyerahkan minimal 2 (dua) buah salinan Akta Badan Hukum;
  • Surat pengantar Notaris yang bersangkutan (apabila pendaftaran dilakukan oleh Bukan Pemilik / Pengurus Badan Hukum);
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
  • Melampirkan fotocopy kartu NPWP;
  • Apabila Akta Perubahan (Notulen Rapat) melampirkan fotocopy Akta sebelumnya (Akta Pendirian / Perubahannya);
  • Membayar Leges / PNBP.